Hopp til innhold

E.coli i Stranda eit mysterium

Enno har ingen funne svar på korleis ein eittåring frå Stranda blei smitta av farlege E.coli-bakteriar.

E. Coli-prøver fra barn som har fått nyresvikt pga HUS-syndrom
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Guten blei lagd inn på St. Olavs Hospital i Trondheim for snart 14 dagar sidan. Han hadde nyresvikt, men er no i ferd med å kvikne til.

Ingen samanheng

Prøvene viser at han er smitta av den same typen E.coli-bakterie som tok livet av eitt barn og gjorde minst 17 andre sjuke frå januar til mars i år. Kommunelege Hans Christian Paulsen i Stranda ser ingen samanheng mellom tilfellet i Stranda og det store utbrotet. Då var det morrpølse som var smittekjelda, men det har ikkje eittåringen ete.

Ei gåte

Det er ikkje funne E.coli-bakteriar i prøvene av vatnet, maten og dyra på garden der eittåringen bur. - For oss er dette ei gåte, seier kommunelege Hans Christian Paulsen. - Vi veit ikkje kvar vi skal leite vidare, så det må Folkehelseinstituttet hjelpe oss med.