E.coli i drikkevatnet

Det er blitt påvist e. coli-bakterier i drikkevannet fra Vikegelia vannverk. Mattilsynet og kommunelegen ber folk koke drikkevanne.

Haust i Ørsta
Foto: Nelly Perdy Øye

Trolig er en svikt i et UV-aggregat årsaken til at det ble påvist e. coli-bakterier i drikkevannet fra Vikegelia vannverk.

Abonnentene i Ørsta sentrum, Hovdebygda, Liadal og Bondalseidet må derfor forvente at vannet blir kloret av vannverket inntil nytt UV-anlegg er i drift.

Beklager

Selv om bakterietallet er lavt, vil vannverket beklage for at det har oppstått en ny slik hendelse.

Mattilsynet og kommunelegen ber folk helst fosskoke drikkevannet i ett minutt.

Det blir lagt ut fortløpende oppdateringer om situasjonen på kommunen sin nettside, Facebook og twitter, skriver kommunen.