Dyrt å bli bonde

Priseksplosjonen på landbruksjord hindrar mange unge bønder i å kjøpe eller leige tilleggsjord. Mange greier ikkje å kome inn i næringa fordi dei ikkje har råd, seier fylkesleiar i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. No etterlyser Bondelaget oppfølging frå kommunane som har ansvar for priskontroll men ikkje gjer denne kontrollen.

Oddvar Mikkelsen
Foto: Gunnar Sandvik / NRK