Dyreart i postkassa

Alle landets ordførere mottar denne uka postkort med bilde av et dyr, en sopp eller ei plante. Se hvilken truet art din kommune kan gjøre en innsats for.

Slik ser de ut, noen av de 430 postkortene som sendes ut til landets ordførere.
Foto: Direktoratet for naturforvaltning

Norsk malurt er en truet art i Sunndal

Norsk malurt er en truet art i Sunndal kommune.

Foto: Direktoratet for naturforvaltning

Denne uka sendte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim et postkort til alle landets ordførere.

Les også: - Vranglodnetunge?

Les også: – Tatarsmelle? Er det en fugl?

430 postkort

Hvert kort har et bilde av et dyr, en sopp eller en plante som krever oppmerksomhet fordi de er truet av utryddelse, eller kan stå i fare for å bli en truet art.

Hensikten med de til sammen 430 postkortene, er å oppfordre lokalpolitikerne til å gjøre en innsats for å ta vare på mangfoldet.

Tapet av arter og naturtyper skjer i dag raskere enn noen gang, skriver Direktoratet for naturforvaltning på sine nettsider. Dette er bakgrunnen for at Erik Solheim nå sender postkort til ordførerne.

Aktuell art

Postkort til Rauma kommune fra Erik Solheim

Dette postkortet får Rauma kommune i løpet av uka.

Foto: Direktoratet for naturforvaltning

På hvert kort er det bilde av en art som finnes i den aktuelle kommunen. Teksten på kortet forteller om arten, hva den trues av og kanskje også om hvor den finnes, og i hva slags type område den lever.

Se den truede arten i din kommune i Møre og Romsdal her

Se de truede artene i resten av Norge her

Personlig brev

Til Rauma kommune skriver Erik Solheim blant annet dette:

"Kjære ordfører Torbjørn Rødstøl i Rauma kommune! Jeg har valgt ut en art for hver kommune som jeg håper dere vil være spesielt oppmerksomme på".

For romsdalskommunen har miljø- og utviklingsministeren valgt ut arten stor bloddråpesvermer. Det er en sommerfugl som i dag kun finnes mellom Sogn og Sunndal, blant annet i Rauma kommune. Arten var tidligere utbredt over store deler av landet, men har hatt en kraftig tilbakegang.

Postkortet Vanylven kommune får fra miljøvernministeren.

Dette postkortet med rød honningvokssopp er sendt til Vanylven kommune.

Foto: Direlktoratet for naturforvaltning