Flere hjortekadaver dumpet i skråning

Mannen gikk tur sammen med hunden sin. Plutselig fikk de et grusomt syn. I skråningen lå opp mot 10 råtnende hjortekadaver. De var dumpet blant busker og kratt.

Hjortekadaver

Slik ligger hjortekadavrene i terrenget utenfor tunnelene mellom Veblungsnes og Innfjorden i Rauma.

Foto: Tormod Lien

Petter Ose oppdaget hjortekadaverene første gang for flere måneder siden. I tillegg til å gå tur med hunden ville han også finne ut om det gikk an å sykle på den gamle vegen på utsiden av tunnelene mellom Veblungsnes og Innfjorden i Rauma.

– Det var fryktelig å oppdage dette. Kadavrene er dumpet nedover i skråningen. Noen ligger slik til at de kan havne i sjøen og drive innover mot bebyggelsen lenger øst, sier Petter Ose til NRK.

Han har nå fått med seg fotograf Tormod Lien til området for å dokumentere funnene. Lien er også rystet over det som har skjedd.

– Vi talte over 9 hjortekadaver. De var dumpet nær sjøen, og dette er ikke langt fra Åndalsnes sentrum. Jeg syns det er merkelig at ingen anmelder saken til politiet, sier Tormod Lien.

Åndalsnes avis har grepet fatt i saken. Tormod Lien beskriver synet han fikk på denne måten:

– Liklukt fra dyr slo mot oss. Et kadaver fra en kronhjort kom til syne i skråninga. Det var dårlig skjult av kvister og grener.

Rauma kommune ønsker nå å sette en stopper for dumpingen.

– Kadaver skal ikke kastes på denne måten. Det skal samles inn ved mottak, sier miljøvernleder i Rauma, Brit Grønmyr. Hun vil foreløpig ikke melde saken til politiet, men i første rekke få satt en stopper for praksisen med å dumpe dyr på dette stedet.

Benrester kadaver

Funn av benrester kan tyde på at dumpingen har pågått over lengre tid.

Foto: Tormod Lien

Også Mattilsynet bekrefter nå at man står overfor en alvorlig sak.

Det må ordnes med et mottaksapparat som er godkjent for dumping av kadaver i en slik størrelsesorden, sier Geir G. Gjul i Mattilsynet til Åndalsnes avis.

NRK har vært på stedet torsdag formiddag. For å komme til området med bil må man passere en låst vegbom i en tunnel. Etter det NRK erfarer er det vegvesenet som eier bomen og et privat selskap disponerer området i forbindelse med vegvedlikehold.

NRK prøver å få bekreftet om dyrene stammer fra rydding etter at vilt er blitt påkjørt i trafikken.

Kadavrene ligger i skråningen utenfor tunnelene mellom Veblungsnes og Innfjorden i Rauma.