NRK Meny
Normal

Drømmen om fergefri kryssing av Halsafjorden lever videre

Møreaksen får mye av det politiske fokuset, men styreleder for Halsafjordsambandet har god tro på at prosjektet skal vinne frem i den fergefrie fremtiden.

Halsafjordsambandet

Prosjektleder Jørn Arve Hasselø i Statens vegvesen (t.v.) mener Halsafjordsambandet bør kunne egne seg godt. Styreleder i Halsafjordsambandet Ola Rognskog (t.h.) håper at prosjektet er nå nærmere til å få pilotprosjekt-status.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi opplever ikke like stort trykk rundt Halsafjordsambandet fra det maktpolitiske tyngdepunktet i fylket, men vi tror at vi har fornuften med oss og håper at den skal gå langt, forteller styreleder i Halsafjordsambandet Ola Rognskog.

Målet er å avløse riksvegfergesambandet E39, mellom Halsa og Kanestrøm og håpet er å få frem Halsafjordsambandet som et pilotprosjekt for ny og innovativ teknologi.

– Jeg misunner det politiske trykket rundt Møreaksen, men vi skal ikke misunne hverandre. Vi konkurrerer ærlig og redelig med hverandre, sier Rognskog.

Får støtte fra Statens vegvesen

Målet er nå å arbeide for å fullfinansiere prosjektet i et spleiselag med Staten. I fjor ble prosjektet ikke nevnt i Regjeringens planleggingsmidler til fjordkryssing i Møre og Romsdal.

I første omgang handler det om å få finansiering fra Kvisvik i Tingvoll kommune til Liabø i Halsa kommune, via tunnel ytterst i Halsafjorden og bro over Skålvikfjorden.

Prosjektleder ved Statens vegvesen, Jørn Arve Hasselø, mener prosjektet, teknisk sett, bør kunne egne seg godt.

– Vi har tre år med vindmålinger ved Halsafjorden. Første generasjon vindanalyse er ferdig og vi begynner å se konturene av hvordan en bro vil være, forteller Hasselø.

– Halsafjorden er 2000 meter bred på det smaleste og den er utrolig dyp. Der må vi enten gå på en stor og dyp fragmentering på 500 meter eller lage verdens lengste hengebro.

– Utgangspunktet til prosjektet er veldig bra, og vi begynner å bli ganske kjent med fjorden nå, sier Hasselø.