Driva ødelagt av parasitt

Det som en gang var en av landets beste lakse- og ørretelver, Driva, er i ferd med å bli ødelagt som fiskeelv av lakseparasitten gyrodactylus salaris.

Hybrid fra Driva
Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet har gjennom flere år forsket på smoltproduksjonen i Driva og presenterte resultata på et møte på Sunndalsøra i onsdag.

Prosjektleder Jo Vegar Arnekleiv er overrasket over det de har funnet ut.

Jo Vegar Arnekleiv

Jo Vegar Arnekleiv har funnet en urovekkende stor innblanding av hybrider i Driva

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

- Vi har funnet store mengder av fisk som er en krysning av laks og ørret, og slike hybrider er ikke vanlige i friske lakseelver. Til vanlig er innblanding av hybrider på tre prosent blant ungfisken, mens det i denne elva er rundt tretti prosent innblanding.

Arnekleiv mener dette er bekymringsfullt fordi det viser at hybridene lever i elva og kan vandre ut i sjøen, for så å komme tilbake i elva og konkurrere om plass og næring.

Årsaken til den store innblandingen av hybrider er lakseparasitten gyrodactylus salaris som tar livet av nær åtti prosent av unglaksen.

- Dette gir en svak laksebestand. Denne laksestammen får konkurranse av en sterk ørretbestand og en innblanding av oppdrettslaks som tilsammen gir grunnlag for at det blir mange hybrider.

Vil ikkje ha meir rotenon

Utryddar laksen i Driva

-Tragisk for villaksen

Lokallaget bekymret

Leder i Sunndal jeger- og fiskeforening, Svein Haugen, er sterkt bekymret for den store innblandingen av hybrider som nå er funnet i Driva.

Svein Haugen

Svein Haugen mener situasjonen er bekymringsfull

Foto: Gunnar Sandvik / NRK
Gunnar Rekdal Hoel

Gunnar Rekdal Hoel sier det fortsatt er mest laks i elva.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

- Dette fører til at det blir minimalt med produksjon av den opprinnelige Driva-laksen. Mesteparten av produksjonen blir en krysning mellom oppdrettslaks og sjø-ørret og produksjonen av laks ligger på bare 5-6.000 pr år.

Kultiveringsansvarig i Driva grunneigarlag, Gunnar Rekdal Hoel, er ikke så bekymret som de andre for at en tredel av smolten er krysning av laks og ørret.

- Vi vet at det har vært stor innblanding av hybrider i mange år og den har ikke økt så mye. Problemet er i første rekke gyroen, og den er jeg selvsagt bekymret for. Men laks har faktisk blitt den mest vanlige fisken i Driva igjen, og hadde det ikke vært for den, så hadde det vært en nesten svart elv.

Spredning til andre vassdrag

Trond Haukebø

Trond Haukebø tror hybridene tuller rundt i mange vassdrag og sprer parasitter

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Trond Haukebø i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen frykter at hybriden i Driva kan spre parasitter til andre vassdrag i nærheten.

- Hybriden kan være vert for parasitten gyrodactylus salaris, og viss hybriden tror den er en sjøørret, så går den ikke til havs - den går bare en kort avstand fra hjemme-elva si. Den går i fjorden og tuller rundt og besøker forskjellige vassdrag.

Han mener spredningsfaren er blitt større når innslaget av hybrider har blitt så stort.