Normal

Driva-brua stenges i natt

Brua over elva Driva - som er portalen inn til Sunndalsøra - stenges i natt, for den gamle nedslitte buebrua må etter hvert vike for ei ny spektakulær nettverksbuebru.

Drivabrua skal stenges i natt

Forberedelsene i gang for en omfattende operasjon som skal gjøres når Drivabrua stenges natt til fredag.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

I dag er det to gamle bruer over Driva og begge skal rives. De to bruene er nedsltte og tåler ikke lenger dagens trafikk. Om nøyaktig ett år skal den nye brua med et spenn på 111 meter stå klar på riktig plass over elva.

Gamlebruene over Driva skal rives

Gamlebruene over Driva har gjort sitt og skal rives.

Foto: Gunnar Sandvik

Bygges etter ny metode

Byggeprosessen er spesiell og ny. Den nye brua skal bygges nedenfor de to gamle, forteller prosjektleder Per Bjørn Gjelsten. Trafikken flyttes så over på den nye brua etter påske. Deretter rives de to gamle bruene. Så kan nybrua neste høst skyves på rett plass der de gamle bruene sto.

Nybrua over Driva

Ei ny buebru gir en finere portal inn til Sunndalsøra.

Foto: Rambøll/illustrasjon

Om ei ukes tid kommer stålet og bygginga av stålskjellettet kan starte. Så skal det bygges en midlertidig molo ut i elva der nyebrua midlertidig skal plasseres og etter hvert settes trafikk på.

Dyr men nødvendig utgift for fylkeskommunen

Sjøl om byggemetoden er smart og kostnadsbesparende, så blir prislappen totalt for den nye brua vel 100 millioner kroner - ei regning som eier Møre og Romsdal fylkeskommune må ta.

Byggeleder Inge Tonny Nås

Byggeleder i Statens vegvesen Inge Tonny Nås

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Natt til fredag skal det gjøres omfattende arbeid i grunnen der masse ledninger, rør og kabler skal flyttes på og erstattes av nytt. Dette arbeidet gjør det nødvendig å grave over fylkesvegen som må stenges gjennom natta, sier byggeleder i Statens vegvesen, Inge Tonny Nås.

Klokka 2220 stenger vegen over Drivabrua og åpnes igjen først fredag morgen 0750. Omkjøringsmulighetene er gode via Hovenvegen men det tar rundt 20 minutt ekstra.

Den nye buebrua over Driva

Slk vil den nye brua se ut når den er ferdig bygd om ett år.

Foto: Rambøll/illustrasjon