NRK Meny
Normal

Historien om Draugen på oljemuseet

Historien om utbyggingen av Draugenfeltet på Haltenbanken 150 km nordvest for Kristiansund blir det neste store prosjektet for Norsk Oljemuseum i Stavanger.

Oljeplattformen Draugen

Historien om kjempeutbyggingen av Draugenfeltet skal på museum

Foto: hand out / SCANPIX

Tirsdag møtes folk fra Norsk Oljemuseum og Norske Shell i Kristiansund for å drøfte hvordan Draugen skal vise igjen på museet. Det er første gang en utbygging i Norskehavet havner på museum.

Haltenbanken Draugen

Draugenplattformen har gitt store ringvirkninger for store deler av Midt Norge i 25 år

Foto: Oljedirektoratet

Et teknisk-industrielt kulturminne

Draugen-plattformen åpnet 17. mai 1993. Kommunikasjonssjef Kitty Eide i Norske Shell var selv radioreporter for NRK under åpningen. Senere begynte hun i Shell og har fulgt Draugen tett.

– Det at museet har pekt ut Draugen som det nye store dokumentasjonsprosjektet er både artig og ærerikt, sier Eide.

Kitty Eide

Kitty Eide har fulgt Draugen tett siden åpningen i mai 1993

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Det har vært fire slike prosjekt før, men alle de er fra utbyggingen i Nordsjøen. Oljemuseumsfolka har pekt på at utbyggingen av Draugen var spesiell. Nå skal de samle inn mye historisk materiale om hva Draugen er teknisk, hva den betyr samfunnsøkonomisk og politisk og hva som har foregått og skjedd med feltet og plattformen gjennom historien.

Digitalt museum

– Norske Shell har selv mye arkivmateriale fra Draugen, men i tillegg har også leverandørindustrien helt sikkert ting de kan bidra meg, sier Eide.

Hun håper det også kommer nye og ukjente historier fram i arbeidet som starter i dag og skal vare i tre år.

– Nå får vi utenforstående til å vurdere og sette det opp mot andre hendelser som har skjedd i Norge i samme tidsrom. Det er også viktig å få dokumentert ringvirkningene på landsiden. Det er noe av det spesielle med nettopp Draugen.

Kitty Eide forteller til NRK at det som kommer frem legges tilgjengelig for alle via nettsidene til Norsk Oljemuseum i Stavanger sentrum.