Bildrapssaken: Tilalte dømt til fengsel i fire måneder

SUNNMØRE TINGRETT (NRK): 81-åringen som var tiltalt for uaktsomt drap etter bilulykken ved Sunnmøre museum i februar ble fredag dømt til fengsel i fire måneder.

Rettssak Sunnmøre Museum - Cathrin Remøy og Erling Flisnes

Aktor Cathrin Remøy krevde opprinnelig seks måneders fengsel, mens tiltaltes forsvarer Erling Flisnes ville ha full frifinnelse av sin klient under rettssaken i Sunnmøre tingrett.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

I tillegg til fengselsstraffen på 120 dager, dømmes 81-åringen også til å betale totalt 380.000 kroner i erstatning til kona og resten av familien til mannen som døde etter påkjørselen.

Mannen frifinnes for saksomkostninger. Den domfelte valgte å anke dommen på stedet.

Straffen fra Sunnmøre tingrett er to måneder lavere enn hva aktor Cathrin Remøy krevde på rettssakens siste dag.

Bistandsadvokat Monica Gjerde Sperre krevde også totalt 500.000 kroner i erstatning. Dette kravet ble – som fengselsstraffen – satt lavere enn det som var krevd.

– Retten viser til at selv om tiltalte har hatt lav fart, har han ikke vært tilstrekkelig oppmerksom i det han passerte gangfeltet. Retten finner det dit hen at området er oversiktlig nok til at tiltalte kunne se de som eventuelt ville krysse veien, sier tingrettsdommer Kirsti Høegh Bjørneset under domsavsigelsen.

Rettssak sunnmøre tingrett bildrap

Rettens aktører på befaring ved ulykkesstedet under rettssakens første dag.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Tiltalte er sterkt å bebreide for ulykken. Retten har kommet til at det har skjedd grov uaktsomhet, og det fins ikke noen formildende omstendigheter slik retten ser det, sier Bjørneset.

Skuffet over anken

Den etterlatte familiens bistandsadvokat, Monica Gjerde Sperre, sier til NRK at de pårørende er skuffet over domfeltes valg om å anke saken.

– Man hadde ønske om at saken kunne avsluttes i tingretten. Saken har vært en stor belastning for familien, og det er ikke heldig at de nå må vente i flere måneder før man får en endelig avslutning, sier Sperre.

Hun sier likevel at familien er svært fornøyd med å ha fått plassert skylden hos domfelte.

Rettssak - Sunnmøre tingrett - F.v. Aktor Cathrin Remøy og Bistandsadvokat Monica Gjerde Sperre

Bistandsadvokat Monica Gjerde Sperre sier familien er skuffet over anken, fordi man håpte å få avslutte saken i tingretten.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Vi mener at dommen er klar på dette punktet. Bilfører er ikke bare dømt for uaktsomhet, men grov uaktsomhet. Det sier litt om hvordan denne kjøringen har funnet sted.

– Slett politietterforskning

Domfeltes forsvarer, Erling Flisnes, holder derimot fast ved at politietterforskningen i saken har vært for svak til å straffedømme sin klient.

Under rettssaken trakk Flisnes særlig frem at to sentrale øyenvitner ikke ble formelt avhørt før etter tiltalebeslutningen ble tatt ut.

Et av vitnene ble avhørt så sent som kvelden før rettssaken.

– Jeg er fortsatt av den oppfatning at etterforskningen i denne saken har vært svært slett fra politikammeret sin side. Derfor anker vi på bevis og mangelfulle domsgrunner. Det er elementer her som tingretten ikke har vurdert i domspremissene, sier Flisnes til NRK.

(Saken fortsetter under bildet)

Trafikkulykke Sunnmøre museum

Det var her i fotgjengerfeltet ved Sunnmøre Museum i Ålesund at 81-åringen kjørte på det eldre ekteparet rundt kl. 11.00 lørdag 1. september i år.

Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Dette er saken

Det var i forrige uke at Sunnmøre tingrett gjennomførte rettssaken mot den 81 år gamle mannen som kjørte på et eldre ektepar i Ålesund i februar.

Ulykken skjedde i det paret gikk over gangfeltet ved Sunnmøre Museum. En mann i 70-årene døde senere samme dag, mens kona hans fikk omfattende skader.

Under rettssaken erkjente den tiltalte ikke straffskyld, og sa han var mentalt «borte» i ulykkesøyeblikket.

Ifølge statsadvokatene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er mannen tiltalt for straffeloven § 239 uaktsomt drap, og § 238 å ha forvoldt skade på person.

I tillegg har statsadvokatene også funnet brudd i veitrafikkloven § 31 for å ha brutt loven om å ferdes hensynsfullt og varsomt i trafikken.

Tap av førerrett for resten av livet

Rettssak - Sunnmøre tingrett - uaktsomt bildrap

F.v. Bistandsadvokat Monica Gjerde Sperre, aktor Cathrin Remøy og forsvarer Erling Flisnes under rettssaken i Sunnmøre tingrett.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Under aktor Cathrin Remøy sin prosedyre på rettssakens siste dag, ble det klart at hun krevde seks måneders ubetinget fengsel for den 81 år gamle tiltalte mannen. I tillegg krever hun at han taper førerretten for resten av livet.

– Hvis man som sjåfør ikke har den fulle oversikt, så er bestemmelsene klare. Det var ikke noe brått og uventet som skjedde, og sjåføren hadde absolutt god nok tid til å få oversikt, sa Remøy.

I tillegg krevde bistandsadvokat Monica Gjerde Sperre totalt 500.000 kroner i erstatning på vegne av familien. 200.000 av disse til den etterlatte kona til avdøde. Resten er tiltenkt de tre barna.

– Det fins skjerpende omstendigheter her, som for eksempel den store belastningen at datteren måtte fortelle moren om den tragiske hendelsen hver dag i seks uker, sier Sperre.