Hopp til innhold

Drapsdømd Bandidos-medlem dømd for nye drapstruslar

Ein drapsdømd Bandidos-medlem klarte ikkje å halde seg unna det kriminelle motorsykkelmiljøet då han fekk sleppe laus på prøve. No er han dømd for drapstruslar i prøveperioden, og må tilbake bak murane.

Jæren tingrett

Ein mann tilknytt den kriminelle motorsykkelklubben Bandidos må på nytt i fengsel etter å ha trua ein mann på livet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bandidos-medlemmen i Stavanger var sett fri på prøve frå fengselet i fjor, under føresetnad av at han skulle halde seg unna det kriminelle motorsykkelmiljøet. Men i mai i år trua han ein mann på livet for å få han til å endre forklaringa si rett før ei rettssak i Sunnmøre tingrett. Sunnmøringen hadde då gått til det uvanlege steget å legge alle kort på bordet overfor politiet i ei grov valdtektssak i miljøet.

Flaske brukt til valdtekt

Ein sunnmørsmann gjekk i fjor til det uvanlege steget å fortelje om korleis han og fleire andre hadde trua ein mann til å valdta seg sjølv med ei flaske. Forklaringa hans blei ikkje tatt godt imot av alle.

Foto: Remi Sagen / NRK

Det fall ikkje i smak i det kriminelle motorsykkelmiljøet. Målet med drapstruslane i Sandnes var ifølgje dommen å unngå at folk i miljøet på Sunnmøre skulle bli dømde i saka.

– Slike saker er viktige fordi folk skal kunne vere fri til å forklare seg for retten, utan å få truslar i samband med det, seier politiadvokat Terese Braut Våge, som var aktor i saka.

Oppsøkte onkelen

I dommen frå Jæren tingrett kjem det fram at 43-åringen i mai blei kontakta av ein annan i motorsykkelmiljøet, og beden om å ta affære.

15. mai troppa han difor opp hos onkelen til sunnmøringen, som var busett i Sandnes. Der trua han onkelen til å ringe fetteren sin, og forklarte at dersom han ikkje trekte eller endra forklaringa si, ville det få alvorlege konsekvensar.

Retten meiner det i realiteten innebar truslar om vald eller drap

Bur på hemmeleg adresse

Truslane sette likevel ingen stoppar for sunnmøringen. Under rettssaka om den grove valdtekta tidlegare i år forklarte han seg, med eit stort politioppbod til stades, om kva som hadde skjedd. Det førte til at fire menn blei dømde til fengselsstraffer, den lengste på 7 1/2 år.

Marit Lomundal Sæther står utenfor Tinghuset

Forsvarar Marit Lomundal Sæther seier sunnmørsmannen ikkje ønskjer å uttale seg om saka. Han har gått under jorda etter drapstruslane, og bur på hemmeleg adresse.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Sjølv har han gått i dekning, bur han på hemmeleg adresse og forklarte i retten at han frykta for livet.

Han ønskjer ikkje å uttale seg om dommen mot han som trua han på livet, og advokat Marit Lomundal Sæther ønskjer heller ikkje å kommentere saka.

Tidlegare drapsdømd

Bandidos-medlemmen er tidlegare dømd ei rekkje gongar, og hausten 2012 dømde Jæren tingrett han til i seks og eit halvt år etter å ha skote ein annan mann i hovudet på kloss hald i Rogaland.

Skyting på Lura

Mannen er tidlegare dømd for å ha trengt seg inn i huset til ein 27-åring og skote han i hovudet. Han vedgjekk drapet i retten, men blei trudd på at det gjekk av ved eit uhell.

Foto: Ronny Hjertås

I fjor blei han sett fri etter å ha sona mesteparten av drapsdommen, men blir no fengsla på nytt i 1 år og 4 månader.

Forsvarar Sol Elden, som representerer 43-åringen, skriv i ei tekstmelding at dei ikkje er samde i konklusjon eller straffeutmåling, og vurderer å anke saka.

Les også: