Døpte to nye elektriske ferger

Fjord1 døpte i dag to nye elektriske ferger som skal gå mellom Aursnes i Sykkylven og Magerholm i Ålesund. Ferjene Skopphorn og Rovdehorn har en liten dieselmotor som brukes nå i starten, men i løpet av første halvår 2020 skal det være helektrisk drift. Administrerende direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, i Fjord1, sier at vi kommer til å se mange nye elektriske ferger i løpet av de neste månedene.

Dåp av Skopphorn og Rovdehorn på Magerholm
Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK