NRK Meny
Normal

Dømt for seksuelt overgrep mot mindreårig

En mann i førtiårene er i Nordmøre tingrett dømt til fire måneders fengsel for seksuelt overgrep mot en mindreårig jente.

Nordmøre tingrett

En mann i førtiårene er i Nordmøre tingrett dømt til fire måneders fengsel for seksuell omgang med ei mindreårig jente.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Mannen tilsto i tingretten å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig jente i august 2012.

Den fornærmede var kun 14 år da overgrepet fant sted, og retten finner det skjerpende at det er en betydelig aldersforskjell mellom siktede og fornærmede.

Forholdet ble avdekket etter en bekymringsmelding. I avhøret innrømmet siktede at han hadde hatt seksuell omgang med den mindreårige jenta. Retten fant det formildende at mannen har tilstått.

Mannen er dømt etter straffelovens paragraf 196 første ledd – seksuell omgang med barn under 16 år.

Bistandsadvokaten la ned påstand om at siktede dømmes til å betale oppreisningserstatning til fornærmede på 40 000 kroner.

Den summen fant retten rimelig.