Dømt til fengsel for mishandling

Et foreldrepar er i Sunnmøre tingrett dømt for å ha grovt mishandlet sine to barn. Barna ble mishandlet fra de var fem/seks år og frem til de var åtte/ni. I dommen står det at foreldrene slo barna med ulike gjenstander, truet de og kom med krenkende uttalelser. Faren er dømt til fengsel i et år og to måneder og moren er dømt til 300 timers samfunnsstraff. I tillegg må de til sammen betale 260 000 kroner i erstatning til barna. Begge foreldrene flyttet til Norge i ungdomsårene og barna bor nå hos moren.