Hopp til innhold

Dømt til fem års fengsel for voldtekt

En 21 år gammel mann er i Nordmøre tingrett dømt til fengsel i fem år for å ha voldtatt den gravide samboeren sin.

Norges lover tingrett

En 21 år gammel mann fra Møre og Romsdal ble dømt til fem års fengsel. Retten har kommet til at sakskostnader ikke bør ilegges

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ved to anledninger i 2015 har den dømte gjennomført samleie med sin gravide samboer selv om hun ba han stoppe og prøvde å få han vekk, står det i dommen.

Den første voldtekten skjedde i starten av svangerskapet, står det i dommen. Den fornærmede samboeren ønsket å avbryte samleiet på grunn av smerter, men tiltalte stoppet ikke og fullførte samleiet.

Etter hendelsen ba mannen om unnskyldning, men forholdet tok slutt og kvinnen anmeldte hendelsen. Den dømte erkjente forholdet i politiavhøret, men sa i retten han ikke husket så mye av hendelsen.

Husker ikke hendelsen

Senere i 2015 var de bortreist sammen da den mannen hadde drukket seg svært full og var sint. I dommen står det at mannen holdt henne fast og gjennomførte et samleie med henne. Hun sa nei og forsøkte å vri seg unna, men klarte det ikke.

Mannen husket ikke hendelsen da han forklarte seg til retten, men han trodde ikke at fornærmede forklarte seg uriktig.

I dommen står det: Retten legger til grunn at det i utgangspunktet skal utmåles en ubetinget fengselsstraff av en viss varighet, og at utgangspunktet ved en voldtekt uten særlige skjerpende eller formildende omstendigheter tilsier 4 år ubetinget fengsel.

Det er etter rettens syn skjerpende at fornærmede var i en sårbar situasjon ved at hun var gravid, men det får ikke stor betydning ved straffutmålingen.

Etter en samlet vurdering kom retten frem til at mannen skal dømmes til fem år i fengsel.