Hopp til innhold

Dømt for vold - mister retten til jobb som helsefagarbeider

En tidligere ansatt i en kommune på Sunnmøre mister retten til å arbeide som helsefagarbeider.

Statens helsetilsyn har konkludert med at vedkommende ikke lenger er skikket til slikt arbeid.

Bakgrunnen er at den tidligere helsefagarbeideren nylig ble dømt til mer enn to års fengsel i en voldssak.

Vedkommende sa selv opp stillinga si i sunnmørskommunen etter domfellelsen, og soner nå i fengsel.