Dømt for valdsbruk

I Molde er ein mann i 30-åra dømt til tre månader i fengsel for valdsbruk. For vel eit år sidan skubba og slo han uprovosert ein annan mann tre gongar slik at han gjekk i bakken og fekk fleire alvorlege brotskadar. Retten viser til at gjerningsmannen er dømt for vald tidlegare, og han må også betale erstatning på over 50 000 kroner.