Dømt for smugling av øl, sprit og sigaretter

En mann er i Sunnmøre tingrett dømt til ett år og tre måneder i fengsel for ulovlig innreise til landet, samt smugling av over 1.000 liter øl, sprit og over 10.000 sigaretter.

Rettssal Ålesund lagmannsrett

Retten fant det straffeskjerpende at mannen også var tidligere dømt for smugling.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Mannen – som nå er 26 år gammel – mister også retten til å kjøre bil i Norge i to år.

Det var i mai at den polske mannen skal ha kjørt med bil inn til Norge og videre til Sunnmøre, til tross for at han ble utvist fra riket den 17. august 2012.

Med seg på lasset hadde han 1.260 liter øl, samt 99 liter sprit av forskjellige merker. Mannen hadde også 10.000 sigaretter i bilen.

Ikke under noen omstendigheter gjorde han tollvesenet oppmerksom på godset han tok med seg inn til landet.

Forfalsket skilt

Tiltalte er i tillegg dømt for dokumentforfalskning, som følge av at han hadde satt norske skilt på den tyske bilen, for å få det til å se ut som om kjøretøyet var registrert i Norge.

– Tiltalte handlet i forsett. Han har erkjent straffskyld og dømmes etter tiltalen, skriver dommer Kirsti Høegh Bjørneset i domsslutningen.

Dette er ikke første gang tiltalte er dømt for smugling. Også i 2012 ble han stoppet – den gang med 2.400 liter øl og forfalskede skilt.

– Straffeskjerpende

– I denne saken finner retten det straffeskjerpende at innreiseforbudet er brutt i kombinasjon med andreforbrytelser begått i Norge. Retten legger dermed til grunn at denne forbrytelsen alene tilsier mer enn ett års fengsel, skriver dommeren.

Retten finner det på en annen side formildende at tiltalte har tilstått forholdet.

Aktor la ned påstand om fengsel i ett år og to måneder, men dommeren fant det altså korrekt å øke straffen til ett år og tre måneder i fengsel.