Dømt for overgrep mot datteren

En sunnmørsmann er i Frostating lagmannsrett dømt til fengsel i fire og et halvt år for et seksuelt overgrep mot datteren sin. Mannen ble i fjor høst dømt til fire år og åtte måneder i tingretten, men han anket dommen. Lagmannsretten mener overgrepet er et alvorlig tillitsbrudd og han dømmes også til å betale 180 000 kroner i erstatning til datteren.