NRK Meny

Dømt for NAV-svindel

En kvinne fra Romsdal er dømt til tretti dager samfunnsstraff for å ha svindlet til seg litt under 90.000 kroner fra NAV. Svindelen ble gjennomført ved at hun ikke oppga korrekte opplysninger på meldekortene sine. Kvinna avga også falsk forklaring til myndighetene. I straffeutmålingen la retten vekt på at domfelte har tilstått.