Dømt for grov konemishandling

Kvinna levde under et regime av frykt og utrygghet mens ektemannen utsatte henne for vold gjentatte ganger.

En mann i slutten av 30-årene er i Sunnmøre tingrett dømt til syv måneders fengsel for å ha mishandlet kona både fysisk og psykisk.

Offeret forteller til retten at mannen begynte å drikke mer enn tidligere noen år etter at de giftet seg. Det førte til at mannen ble oftere sint og mer innesluttet.

I løpet av en periode på mer enn ett år har ektemannen ifølge dommen ristet og slått kona. Noen ganger har han sprunget etter henne og lagt henne i bakken. Mannen har også banket hodet hennes mot et betonggulv mens han truet med å drepe henne.

Da hun prøvde å ringe etter hjelp knuste han telefonen hennes.

Mannen ble ved ett tilfelle sint på kona fordi hun ikke ville drikke sammen med ham. Kvinna har fortalt retten at hun ikke ville drikke fordi det da ville bli vanskeligere å flykte.

Levd under et frykt-regime

Retten har i straffeutmålingen lagt vekt på at mishandlingen har foregått over en periode på i overkant av ett år. I denne perioden har kvinna levd under et regime preget av frykt, utrygghet og redsel. Selv om det ikke har vært massiv vold som har ført til alvorlige skader, så har mannen brukt vold for å kontrollere og ved et tilfelle har han truet med å drepe henne.

Mannen har blitt henvist til sinnemestring, men valgte å avslutte oppfølgingen. Retten mener derfor at han ikke har evne eller vilje til å ta inn over seg utfordringene han har knyttet til temperament.

Mannen har erkjent straffskyld og tilstått alle forhold bortsett fra drapstrusselen. I tillegg til tilståelsesrabatt har han fått strafferabatt fordi det har tatt lang tid fra forholdet ble anmeldt til saken kom opp for retten.

Kvinna har fått diagnosen posttraumatisk stressyndrom etter å ha bodd sammen med mannen. I tillegg til syv måneder i fengsel må han betale erstatning til kvinna på 70.000 kroner.