NRK Meny

Dømt for drapstruslar

Ein sunnmørsmann i 20-åra er dømt til 90 dagar samfunnsstraff for å ha truga den tidlegare kjærasten sin på livet via tekstmeldingar. Han har også brote besøksforbodet han hadde mot henne. Truslane foregjekk over fleire månader. Han får også forbod mot å besøke, forfølgje eller på anna vis kontakte kvinna dei neste tre åra.