Dømt etter trafikkulykke der datteren omkom

En fem år gammel jente omkom i en trafikkulykke på Fursetfjellet. Nå er faren dømt til 60 dagens betinget fengsel for å ha vært grovt uaktsom da han kjørte bilen hun satt i.

Trafikkulykke Fursetfjellet

Helikopter henta skadde like ved avkjøringa på E39 ved Opdøl i Molde.

Foto: Gunnar Sandvik

Lillejulaften i 2017 kom mannen i 40-årene kjørende over Fursetfjellet mellom Molde og Kristiansund. Bilen hans kom over i feil kjørefelt og kolliderte med to motgående biler.

Mannens datter omkom momentant, fire menn i en av de to møtende bilene ble hardt skadet.

Retten mener mannen kjørte i 90-kilometer i timen på den rette strekningen, til tross for dårlig vær og at fartsgrensen var 80. De mener også at han var uoppmerksom og dermed kom over i motsatt kjørefelt.

Brannvesenet hjelper til på ulykke på Fursetfjellet

En fem år gammel jente omkom i en trafikkulykke på Fursetfjellet mellom Molde og Gjemnes 23. desember 2017. Sju personer og tre biler var innblandet i ulykken.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Dømt for uaktsomt drap

Tingretten mener mannen handlet grovt uaktsomt og i dommen slår de fast at han er skyldig på alle tiltalepunkt.

Han er dermed dømt for uaktsom kjøring, for å uaktsomt ha skadet personene i bilen han kolliderte med og for å uaktsomt ha forårsaket datterens død.

Dommen er på 60 dager, med to måneders prøvetid. I tillegg er han dømt til å betale 75.000 kroner i erstatning til hver av de skadde. Mannens førerkort er i tillegg inndratt i tre år.

Ikke trodd i retten

Tiltalte mente selv han ikke er skyldig. Han forklarte at han handlet på refleks, fordi det kom et stort dyr ut i hans veibane.

Retten tror ikke på hans forklaring, fordi den ikke stemmer med vitneforklaringer eller den sakkyndige rapporten.

Vitnene sier mannens bil gradvis kom over i motsatt kjørefelt. Undersøkelsene på stedet understøtter heller ikke hans forklaring om et dyr i kanten av veibanen.

Retten mener det er bevist at mannen var uoppmerksom over en forholdsvis lengre periode og at dette er årsaken til ulykken.

Stor personlig belastning

Både tiltaltes forsvarer og de etterlattes bistandsadvokat sa til retten at mannen alt ha fått nok straff, fordi ulykken har preget familien tungt. Retten var enig i at den personlige belastningen på mannen er stor. Likevel mener retten hensynet til trafikksikkerhet må veie tyngere.

I dommen står det at mannen handlet så uaktsomt at det bare er tilfeldigheter som gjør at ikke flere personer mistet livet i ulykken.

Retten legger også vekt på at ulykken ikke bare har vært en stor belastning for den tiltalte, men også for de som ble skadet.

Vurderer å anke

– Min klient er veldig skuffet. Vi har ikke gått gjennom dommen sammen ennå, men jeg har fortalt ham slutningen. Nå skal vi bruke den fjorten dagers ankefristen vi har til å vurdere om han ønsker å anke, sier, mannens forsvarer John M. Dybvik.

Han er svært uenig i rettens bevisvurdering og mener det ikke er dekning for å utelukke klient sin forklaring.

– Det er ikke oppsiksvekkende at de som kjører i motsatt kjøreretning ikke ser et dyr i kanten av veien på hans side. I tillegg mener vi at undersøkelsene som er gjort på stedet for å finne eventuelle spor etter dyret var for dårlig, sier Dybvik.

Forsvareren understreker at saken er svært belastende for hans klient og vil derfor ikke legge noen føringter for om han bør anke eller ikke.

– Det er hans avgjørelse. Å måtte gå igjennom hele saken i retten en gang til er også en stor belastning og en vudering han og familien må ta, sier Dybvik.