Dømmes til fengsel i 60 dager

En 24 år gammel mann dømmes i Romsdal tingrett til 60 dagers ubetinget fengsel for kroppskrenkelse. Ifølge dommen slo han Tobias Hattrem Moa i Åndalsnes sentrum i november 2015. Det skriver Romsdals Budstikke. Moa døde kort tid etterpå, men obduksjonsrapporten konkluderte med at dødsårsaken var hjerneblødning fra en karmisdannelse. I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt mot kroppskrenkelser av en slik karakter, skriver avisa.

Samfunnshuset på Åndalsnes
Foto: Ottar Rydjord