Dom blir offentleg onsdag

Dom i saka mot vikarlæraren frå Nordmøre som er tiltalt for seksuell krenking av ein mindreårig elev blir offentleggjort onsdag 9. mai klokka 14.00. Aktor kravde fengsel i 120 dagar medan forsvararen kravde full frifinning.