Ingen dødsulykker i Møre og Romsdal i sommer

I sommermånedene juni og juli har 20 personer mistet livet i trafikken her i landet. Dette er 17 færre enn i tilsvarende periode i fjor. Ingen av disse 20 har vært i Møre og Romsdal.

Biljakt endte i frontkollisjon ved Atlanterhavsvegen

Sommermånedene er som regel verstingen når det kommer til antall drepte i trafikken. I Møre og Romsdal har ingen omkommet i trafikken i juni og juli. Bildet er fra en frontkollisjon etter en politijakt på Atlanterhavsvegen i juli.

Foto: Tommy Stormo

Vegvesenet håper på under 100 trafikkdrepte i løpet av året.

– Det er jo noen svingninger i tall på antall drepte i trafikken, men vi ser helt klart at det er på vei i riktig retning – nedover, sier avdelingsdirektør i Statens Vegvesen Midt-Norge, Frode Børstad.

Frode Børstad

Frode Børstad i Statens Vegvesen tror det tverretatlige samarbeidet er gulloppskriften på stadig færre trafikkdrepte i Norge.

Foto: Knut Opeide

Mot rekordlave tall

Fortsetter utviklingen gjennom hele 2017 viser Statens vegvesens prognose at det kan bli under 100 drepte i år, noe avdelingslederen tror kan være et realistisk mål.

– Ja, det er ikke umulig at vi lander på under 100. Det vil i så fall vise at vi gjør mye riktig i trafikksikkerheten og det vil utvilsomt være en milepæl som nås, sier Børstad.

Hvis dette målet nås vil vi få de laveste tallene på drepte i trafikken på 70 år.

Positiv utvikling på landsbasis

Det er ikke bare i sommer dødsulykkene går ned. Så langt i 2017 har 57 mistet livet, noe som er en nedgang på 27 i forhold til de sju første månedene i 2016.

Voksne menn dominerer statistikken. Av de 57 som omkom i årets sju første måneder, var det 41 menn og 16 kvinner. De fleste var i alderen 51 til 60 år.

Vegvesenet skal gjøre sitt for trafikksikkerheten ved å sørge for gode sikre veier og tydelig informasjon, men Guro Ranes i Vegdirektoratet understreker at trafikantene også må gjøre sitt.

Ts-generera Guro Ranes

Tallene for første halvdel av 2017 er gode, men vi har alle et ansvar for å holde dem slik understreker Guro Ranes i Vegdirektoratet.

Foto: Knut Opeide

– Om alle hadde hold fartsgrensen, kjørt etter forholdene, brukt sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr og vært rusfri hadde svært mange av trafikkulykkene vært unngått. Vi har alle et ansvar for å ferdes trygt i trafikken, sier Ranes.

Best i Europa

I 2017 ble Norge for andre år på rad blitt utpekt til å være Europas beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken pr. innbygger og lavest ulykkesrisiko.

– Jeg tror det tverretatlige samarbeidet vi har i Norge er unikt og at det er det som gjør at vi er så gode på trafikksikkerhet, forklarer Børstad som videre forteller at det er en stor motivasjon for videre arbeid.

– Vi ser at det vi gjør virker og det bidrar til at vi vil fortsette å jobbe mot nullvisjonen.

Både samferdselsministeren og veidirektøren har uttalt at den såkalte nullvisjonen, altså målet om null dødsulykker i trafikken, kanskje er på vei fra å være en visjon til å bli et reelt mål for fremtiden.

– Vi snakker fortsatt langt frem i tid, men jeg ser ikke bort ifra at vi kan tørre å sette oss dette målet på sikt, sier avdelingsdirektøren.

Se Vegvesenets beste tips for trygg ferdsel i trafikken