Dødsulykker halvert

20 har omkommet på norske veier så langt i sommer. Det er nesten en halvering av dødsulykkene sammenlignet med i fjor, melder Vegvesenet og håper på under 100 trafikkdrepte i løpet av året.

Laster Twitter-innhold