NRK Meny
Normal

Døde etter fall i sykehustrapp

En dement kvinnne i 80-åra døde etter at hun falt ned en trapp ved Ålesund sykehus rett før jul.

Ålesund sjukehus

Det var her ved Ålesund sjukehus at en dement kvinne falt ned en trapp. Seks dager senere døde kvinnen av skadene.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Kvinna var uten tilsyn en kort periode, og benyttet muligheten til å forlate avdelingen der hun var inne til en rutineundersøkelse.

Ifølge familien har kvinnen tatt seg ut i sykehusets trapperom med rullatoren sin. Her har hun kjørt utfor trappen og falt.

Skadene var svært alvorlig, og kvinnen døde på sykehuset seks dager senere.

To versjoner av hva som skjedde

Familien til kvinna har fått to ulike versjoner fra sykehuset på hva som skjedde. Den ene er at pleieren forlot kvinna for å gå på toalettet.

I et brev rett over nyttår er dette endret til at pleieren gikk for å medisinere andre pasienter.

Kvinna var til daglig beboer ved et lokalt sykehjem. I løpet av to dager skulle hun utføre en rekke rutineundersøkelser ved sykehuset. Derfor skulle hun overnatte ved kirurgisk avdeling til neste dag.

Fylkeslegen skal granske saken

Cato Innerdal

Assisterende fylkeslege Cato Innerdal

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Hendelsen ble varslet til Statens helsetilsyn den 28. desember. Det er fylkesmannen i Møre og Romsdal som nå skal granske hendelsen.

Assisterende fylkeslege Cato Innerdal sier at de har bedt sykehuset om både pasientjournal og en beskrivelse av hendelsen. Fylkeslegen ber også på svar på hvilke rutiner sykehuset har rundt behandling av demente personer.

– Vi har bedt om en uttalelse og vurdering fra ledelsen om hendelsen/forholdet og om gjeldende faglige rutiner/interne prosedyrer ble fulgt i forbindelse med hendelsen. Vi har blant annet også bedt ledelsen uttale seg om hvilke rutiner en har for vurdering av samtykkekompetanse til pasienter med demenslidelse, opplyser Innerdal.

Sykehuset vil ikke kommentere

Trine Kvalheim

Kommunikasjonsdirektør ved Helse Møre og Romsdal Trine Kvalheim

Foto: Trond Vestre / NRK

Kommunikasjonsdirektør ved Helse Møre og Romsdal, Trine Kvalheim, sier at sykehuset ikke ønsker å kommentere saken.

– Dette er en tilsynssak som vi har fått frist til 29. januar å svare på, sier Kvalheim til NRK.