Hopp til innhold

Skulle fått fire tonn plommer – fekk 90 kilo

Dobbelt so mange bønder har søkt om erstatning for dårlege avlingar. Bjørn Inge Ruset fekk ikkje eingong éi plomme per tre.

Bjørn Inge Ruset står i plommehagen sin ved nokre tre. Trea er byrja bli haustgule. Han ser på greinene som nesten ikkje bar frukt i det heile i år. Han har eit noko misnøgd uttrykk i andletet og går med ein mørk boblejakke.

Bjørn Inge Ruset sine plommetre gav nesten ingen frukt i det heile i haust. På 80–90 tre i eine hagen fekk han i alt 19 plommer.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Bjørn Inge Ruset sine plommetre gav nesten ingen frukt i det heile i haust. På 80–90 tre i eine hagen fekk han i alt 19 plommer.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vanlegvis er dette ein god hage, men det var det altso ikkje i år, seier Ruset.

Han står i eine plommehagen sin på Linge på Indre Sunnmøre mellom 80–90 tre.

I alt fann han 19 plommer her i haust.

– Og då plukka eg alt eg fann også, og det var ikkje alt som var like bra. Det var veldig dårleg, seier Ruset.

I overkant av tusen norske bønder i år søkt Landbruksdirektoratet søkt om erstatning for sviktande avlingar. I fjor kom der inn litt under 500.

Bjørn Inge Ruset står i plommehagen sin ved nokre tre. Trea er byrja bli haustgule og nokre gule blad er framme i biletet i fokus. Bak står Ruset og ser på greinene på trea sine som nesten ikkje bar frukt i det heile i år.

Berre lauv. Slik skal det jo vere om hausten, men slik var det også i sommar, då trea til Ruset eigentleg skulle vore tunge med frukt.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Les også: Åkeren fløymer over – risikerer å måtte hauste 300 tonn gulrøter for hand

Tørke og flaum

Problemet for fruktbonden på Nordvestlandet var kulde. Etter nokre dagar med varme og ivrig pollinering av biene, blomstra plommetrea hans som vanleg. Men so kom ein kuldeperiode som øydela alt.

– Det blei ikkje frukt av det, i alle fall veldig mykje mindre enn det som er vanleg. Knapt ein prosent, seier Ruset.

Kulde for fruktbøndene og mykje regn for dei som driv med dyr og grønsaker – dette var oppskrifta på dårlege avlingar i vest og i nord.

Les også: Den tredje våtaste sommaren sidan 50-talet fører til problem for bønder

Våt sommar for bøndene på Eide
Våt sommar for bøndene på Eide

På Austlandet var det varme og tørke som gjorde at bøndene fekk mindre i hus enn venta, fortel seniorrådgjevar i Landbruksdirektoratet Grete Mari Sand.

– Det er fleire som søkjer i år enn i fjor. Og so er jo dette ei tilskottsordning som varierer mykje frå år til år, for den er jo klimatisk avhengig, seier Sand.

Eit kart over Noreg. Kartet er farga i blått, gult og raudt, gradert etter om det er avvikande temperaturar frå eit normalår. Fleire områder i innlandet og i aust er vesentleg varmare enn vanleg. Det same er det i Finnmark nærast Finland.

So og seie heile Noreg var varmare enn vanleg i år. Av stadane der ein driv landbruk, var det i aust- og innlandet so varmt og tørt at dei fekk dårlegare avlingar.

Illustrasjon: SeNorge / NVE

Ordninga har ei ramme på 92 millionar kroner. Kor mykje som vert utbetalt avheng av kor mange som søkjer.

Trass i ei auke i år er det langt unna tørkeåret 2018. Då fekk norske bønder utbetalt 1,6 milliardar kroner.

Kryssar fingrane for neste år

På eit godt år får Ruset opp mot fire tonn plommer. I fjor, som var eit dårleg år, fekk han kring tre tonn. I år fekk han 90 kilo.

Dei dårlege tilhøva råka også nabogardane som også driv med frukt.

– Det er bra at det finnast slike avlingsskadeordningar. Eg trur det er fleire her i grenda som søkjer om det. Det syner seg jo at det er vanskeleg av og til, og då må ein ha litt bistand, seier han.

Men han mister ikkje motet. Trass i at epla også vart råka, både av kulda og rognebærmøll, gjekk det betre med dei.

– Vi får krysse fingrane og satse på ein betre sesong neste år, seier Ruset.

Ein hage med fem-seks rader med plommetre. I forgrunnen ser vi haustgule lauv på bakken. Bak ser vi Norddalsfjorden og Dalsbygda eller Norddal. Det er overskya, men opplett. Fjorden er stille.

Neste år håpar Bjørn Inge Ruset på litt meir enn 19 plommer frå hagen sin – so sant vêret er med på laget.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK