Hopp til innhold

Nye funn i mysteriet om drapsbjørnen

Forskere og lokale kirkegjengere hadde begge liten tro på søket, men nå viser det seg at en bjørnejakt mellom gulvplankene i Halsa kirke kan ha gitt resultater.

Hår funnet i kirkegulv på Halsa.

To små hår kan være det som er igjen av Mannbjørnen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Historien om «Mannbjørnen» på Nordmøre har skremt folk i generasjoner i de bygdene som ble rammet.

I 250 år har de fortalt historien om bjørnen som terroriserte grendene og åt folk levende.

Fem unge mennesker lå døde før dyret ble stoppet.

Bjørneskinnet ble fordelt mellom de tre kirkene hvor ofrene var begravet. Men en etter en gikk skinnfellene tapt.

Og nye generasjoner begynte å betvile at skinnstykkene og bjørnen noen gang hadde eksistert.

Eirik Haukenes støvsuger etter bjørnehår i Halsa kirke
I 2018 ble gulvet i Halsa kirke støvsugd på leting etter rester av bjørnepels.
Mannbjørn: Angriper bonden Knut Olsen Trodal
NRK startet et omfattende arbeid for å ettergå alle detaljene i historien.

I 2020 kom resultatet i saken «Mannbjørnen».

To år etter, kommer nå podkasten som tar for seg både den gamle historien og de nye funnene. Det skjer i NRKs nye podkastserie «Mysterier fra Norge»

Fikk ikke svar i tide

Under arbeidet med saken ble det funnet fem små hår mellom gulvplankene i Halsa kirke. Disse ble sendt til DNA-analyse, men prøvene ble liggende på vent hos Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Støvsuger etter bjørnehår i Halsa kirke

I det som ble sugd opp fra mellom gulvplankene, lå det fem små hår sammen med rusk og skitt.

Foto: Eirik Haukenes

Først nå – to år etter – er resultatet klart.

– To av hårene slo annerledes ut på DNA-testen enn de andre, sier Øystein Flagstad som er seniorforsker hos NINA. Da han gikk gjennom analysen, fant han «spor av bjørn».

utskrift bjørnedeteksjon

Helt på slutten av prøven, ser man at DNA-analysen finner noe som bryter grensa og dermed kan være bjørn.

Øystein Flagstad

Seniorforsker hos NINA, Øystein Flagstad.

Foto: Arnstein Staverløkk

– Det er alt for svakt signal til at vi kan slå fast sikkert at disse to hårene er bjørnehår. Men ett eller annet i reagensrøret har fått bjørnetesten til å gi utslag. Om det er forurensing av prøvene eller faktisk 250 år gamle rester av «Mannbjørnen» kan vi ikke si sikkert.

Styrker historien

Selv om DNA-funnet ikke gir et hundre prosent sikkert svar, så peker det i alle fall i retning av at også denne delen av historien om «Mannbjørnen» kan være sann.

Bernt Bø er lokalhistorikeren som har brukt et helt liv på å videreformidle den utrolige historien om drapsbjørnen på Nordmøre.

– Dette er som om historien kommer krypende nærmere og nærmere! Det er gjort mye undersøkelser i denne saken, og jeg føler meg helt klart enda mer sikker på at denne historien har mye sannhet i seg.

Bernt Bøe

Lokalhistoriker Bernt Bøe er en av de som har holdt liv i historien om bjørnen som drepte sambygdingene hans på slutten av 1700-tallet.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Sølvsporet

I saken fra 2020 undersøkes også geværet som sies å ha vært brukt for å ta livet av menneskeeteren. En sentral del av historien er at det ble brukt en sølvknapp som kule.

Mannbjørnen møter sin skjebne

Bjørnen ble skutt i 1777 ifølge historien.

Foto: Marco Vaglieri

Folk trodde bjørnen var forhekset, og da hjalp det ikke med vanlige kuler. Et litt hårete mål i jakten på sannheten, ble da å finne spor av sølv i geværløpet.

Men undersøkelsene viste ikke spor av sølv. Det ble derfor i saken sett bort fra at dette kunne stemme. I ettertid har ble NRK kontaktet av Hans Torslett som er konkurranseskytter med samme type våpen som ble brukt på «Mannbjørnen».

– Du vil uansett aldri finne sølvspor i løpet. Og grunnen er enkel; Kulene ble pakket inn i små tøystykker for at det skulle bli tett nok til at kula fikk nok kraft ut løpet.

Videojournalist

Hei, du kan lese hele historien om mannbjørnen hvis du klikker her. 

Ellers kan jeg anbefale vår nye podkastserie Mysterier fra Norge. Der møter du selvsagt også dette skumle dyret som herjet på Nordmøre. Podkasten finner du i lenken lenger opp i saken.