Distriktsnyheiter kl. 18.50

Tore Ellingseter gir deg nyheitene i kveld, der det blant anna handlar om opninga av den nye gassleidningen frå Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet, via Polarled til Aukra kommune på romsdalskysten.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal