Disse skal på Grüne Woche

Kami Skotholmen, Brubekken Gardsmeieri, Drågen Smokehouse, Romsdalsgårdene og Smia Fiskerestaurant og Mætt og Go Eteri og Landhandleri skal representere Møre og Romsdal og Fjord Norge på den store landbruks og matmessen Internationale Grüne Woche i Berlin i januar. Målet med å sende bedriftene er å vise de besøkende på matmessa, Grüne Woche i Berlin, kjøkkenveien til Møre og Romsdal.