Dirftsresultat i minus

Driftsresultatet til Vard for 2018 vart 1,89 milliardar i minus. Det skriv Sunnmørsposten. Selskapet opplyser at årsakene til det negative resultatet melloma anna er at det framleis er dårlege tider for spesialfartøy til offshore og oljeindustri og nedskriving av verksemda i Brasil. Totalt hadde selskapet driftsresultat i 2018 på 7,49 milliardar, ei auke på 1,31 milliardar frå året før.