Digitalisering som fagskuletilbod

Næringsliv på indre Nordmøre samarbeider no med fylkeskommunen og lokale skular for å opprette ei fagskuleutdanning innan robotisering og digitalisering frå 2019. Det er stor entusiasme på Nordmøre på initiativet til å etablere ei slik utdanning innan digitalisering ved Fagskolen i Kristiansund og behovet er stort, seier Magne Løfaldli i Innveno AS, som er initiativtakar til studiet

Næringsliv og utdanning sammen for fagskoletilbud innen digitalisering
Foto: Gunnar Sandvik