Diesellekkasje en av brannårsakene

Svakheter ved vedlikeholdssystemet på hurtigruteskipet Nordlys kan ha vært medvirkende årsaker til brannen 15. september.

Video Brannårsak MS Nordlys

RUTINESVIKT: Havarikommisjonen mener for dårlig vedlikeholdsrutiner var medvirkende til brannen der to mennesker miste livet.

LES OGSÅ:

Svakheter ved vedlikeholdssystemet på hurtigruteskipet Nordlys kan ha vært medvirkende årsaker til brannen 15. september.

Det mener Havarikommisjonen som i dag la frem den første rapporten om varsel om sikkerhetskritiske forhold.

Maskinrommet i MS Nordlys

Bildet viser styrbord side av styrbord hovedmotor sett forfra og akterover. Funnene, som blir beskrevet i rapporten, er markert i bildet.

Foto: Statens havarikommisjon

De første undersøkelsene har avdekket diesellekkasje og manglende isolasjon på motordeler.

Brant i styrbord hovedmotor

Havarikommisjonens skriver i sin rapport at undersøkelsene av hovedmaskinrommet viser at det har vært kraftig brann på og omkring styrbord hovedmotor.

Brannen har vært på sitt kraftigste i området rundt fremre del på styrbord side av motoren.

Smeltede aluminiumsdeler og deformerte stålstrukturer vitner om at det har vært svært høye temperaturer i dette området.

Diesellekkasje

Drivstoffpumpen på MS Nordlys

Bildet viser drivstoffsystemet på MS Nordlys. Markeringene viser funn som medvirket til antenning.

Foto: Politiet/ Statens Havarikommisjon

Undersøkelser av maskinrommet har avdekket lekkasjer av brennbare væsker i drivstoffsystemet.

Det var brudd i flere rør som ledet drivstoff og smøreolje.

Rørene skal undersøkes videre, men de foreløpige resultatene indikerer at det dreier seg om tretthetsbrudd.

Løse bolter

Boltene som holdt drivstoffpumpen fast var så løse at de kunne demonteres for hånd. Drivstoffpumpen ble skiftet 12 dager før brannen inntraff.

Havarikommisjonen arbeider ut fra en teori om at de løse boltene har forårsaket tretthetsbruddene i to av rørene.

Nødgeneratoren sviktet

Nordlys hadde 207 passasjerer om bord. Samtlige ble evakuert uten fysiske skader. To av besetningsmedlemmene omkom i brannen og to ble alvorlig skadd.

Under brannen i maskinrommet ble systemene for hovedstrøm raskt satt ut av spill. I Havarikommisjonens undersøkelser tyder på at nødgeneratoren startet slik den skulle og sørget for strøm til skipets nødsystemer.

Etter kort tid, trolig omkring 20 minutter, sviktet også nødgeneratoren.

Dårlig isolert

Flere av faltene på hovedmotorene om bord på Nordlys var for dårlig isolert. Under operasjon vil flatene kunne nå en temperaturer over 220 °C.

En spray av diesel som treffer en slik varm flate vil forårsake brann. Den nærmeste innretningen uten tilstrekkelig isolasjon befant seg mindre enn 30 cm fra et av rørene med brudd.

Havarikommisjonen ser det som svært sannsynlig at drivstofflekkasjen har nådd slike varme flater og dermed utløst brannen.

Brannårsak

Bildet viser den uisolerte indikatorkranen og avstanden til drivstoffpumpen.

Foto: Sintef/ NBL

Varsler Sjøfartsdirektoratet

Havarikommisjonen vil varsle Sjøfartsdirektoratet om forholdene.

Kommisjonen tar sikte på å utarbeide en rapport innen et år som redegjør for hendelsesforløpet og havarikommisjonens vurderinger av årsaksforholdene.

Rapporten vil inkludere tilrådinger om tiltak som bør treffes eller vurderes med tanke på å hindre lignende ulykker i fremtiden.

MS Nordlys ligg fremdelels ved kai ved Fiskerstrand verft i Sula, inntil det er klart hvor skipet skal repareres.