NRK Meny
Normal

Dette kan avgjøre politimester-spørsmålet

110-sentralen, AMK-sentralen, og befolkningstall kan bli avgjørende i spørsmålet om hvilken by som skal få politimesteren i nye Møre og Romsdal politidistrikt.

Ålesund politistasjon

Antall politidistrikt skal kuttes fra 27 til 12, noe som også kan redusere antall lensmannskontor i Norge.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Tirsdag ble det klart at Sunnmøre politidistrikt skal slås sammen med Nordmøre og Romsdal. Spørsmålet er dermed om den nye politimesteren vil holde hus i Ålesund eller Kristiansund.

Sannsynligheten for at lederstillingen havner i Molde er liten, ettersom byen ikke har denne i dag.

I avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre fins det et punkt som kan vise seg å bli relevant når politimester-avgjørelsen skal tas:

13.2 Brann- og redningsetatenes nødmeldesentraler skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler. De nye sentralene skal klargjøres slik at Helsevesenets AMK-sentraler også kan plasseres på samme sted.

Avtalen om politireformen

Onsdag morgen var begge de nåværende politimestrene Ingar Bøen og Arnstein Nilssen klare på at de ikke ville ta stilling til om hovedsetet skulle være i Ålesund eller Kristiansund, fordi de ikke ville fyre oppunder en ny fogderistrid.

Dette kan få betydning

110-sentralen i Møre og Romsdal ligger allerede i Ålesund, det samme gjør den fylkesdekkende AMK-sentralen, som ble samlet i byen den 7. januar i år.

Politibetjent Arne Hunnes

– Det er nærliggende å tro at mange funksjoner vil ligge der politimesteren er, sier hovedtillitsvalgt for politiet i Nordmøre og Romsdal, Arne Hunnes til NRK.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

I tillegg har Sunnmøre flest innbyggere (141.604) og større befolkningstetthet enn Nordmøre og Romsdal.

– Det er nærliggende å tro at mange funksjoner vil ligge der politimesteren er, sier hovedtillitsvalgt for politiet i Nordmøre og Romsdal, Arne Hunnes til NRK.

Både han og hans tillitsvalgtkollega i Sunnmøre politidistrikt – Linn Knudsen – sier det har betydning for deres medlemmer hvor politimesteren blir sittende, men ingen av dem vil argumentere for hvilken by som bør få lederen.

– Kan ikke sitte med en bismak

Politimester Ingar Bøen Ålesund

– For min del venter jeg avgjørelsen fra Politidirektoratet, og så går vi 100 prosent for det, sier politimester Ingar Bøen i Sunnmøre politidistrikt.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Det viktigste er å se på helheten, at politimesteren får hovedsete der det er best politifaglig begrunnelse for at han skal være. Det kan ikke bli slik at han blir sittende med en bismak, sier Knudsen.

Under NRKs morgensending var politimester Bøen krystallklar på at man måtte gå helhjertet inn for den endelige avgjørelsen – uansett hva den blir.

– For min del avventer jeg avgjørelsen fra Politidirektoratet, for deretter å gå 100 prosent inn for den. Det må jobbes for å smelte sammen det beste i kulturene, og da er det uheldig å starte med en prosess der det blir skapt tapere. Derfor vil jeg sterkt advare mot å gå inn i knallhard fogderistrid om plassering, sier Bøen.

– Må se på offentlige arbeidsplasser

Ingunn Golmen

– Vi har erfart at kjøttvekta teller tungt, men her mener vi at det ikke kan være ensidig det som skal være begrunnelsen, sier Aure-ordfører Ingunn Golmen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Leder for ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre, Ingunn Golmen, sa tirsdag kveld til NRK at hun er uenig i argumentasjonen om at Ålesund bør få politimesteren basert på befolkningsgrunnlaget.

– Vi har erfart at kjøttvekta teller tungt, men her mener vi at det ikke kan være ensidig det som skal være begrunnelsen. Det må være en totalitet i forhold til oppgavene som blir lagt til politidistriktet. En bør også se på arbeidsplasser i fylket, sier Golmen.

Laster kart, vennligst vent...