Dette har de blitt enige om

Ifølge samarbeidsavtalen som partiene Høyre, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre har inngått i Molde, vil Sjøfronten byggetrinn 2 mellom Torget og Moldeelva bli fullført i tråd med vedtatt økonomiplan.
I perioden skal det åpnes minimum 24 nye sykehjemsplasser på Råkhaugen og 16 nye plasser på Skåla. I tillegg skal det planlegges et nytt sykehjem i Molde sentrum. Midsund får ny skole, det samme gjør bydelen Årølia i Molde. Eidsvåg får nytt helsehus til 160 millioner kroner og Holtan Bofellesskap får 50 millioner kroner. Eiendomsskatten skal ikke økes i den nye kommunen og det skal jobbes med å gi fritak fra eiendomsskatten for Midsund og Sekken.

Presenterer plattformen de har blitt enige om
Foto: Ann Eli Nøsen / NRK