Dette er Mørebenken

Når 98,4 prosent av stemmene er talt opp i Møre og Romsdal, og 98,7 prosent av stemmene er talt opp på landsplan, kan vi slå fast at dette er Mørebenken dei komande fire åra:

Arbeidarpartiet: Per Vidar Kjølmoen og Åse Kristin Ask Bakke. Framstegspartiet: Sylvi Listhaug og Frank Sve. Senterpartiet: Jenny Klinge og Geir Inge Lien. Høgre: Helge Orten. SV: Birgit Oline Kjerstad (Bildet).

Birgit Oline Kjerstad er inne på eit utjamningsmandat. Der er små, teorietiske moglegheiter for at dette kan ryke for Kjerstad.