NRK Meny
Normal

Dette er meiningane om Bypakken

330 innbyggjarar i Ålesund har kome med innspel om den planlagde utvidinga av vegnettet. Les kva folk meiner her!

Innfartsveg Ålesund

Ei av skissene frå den planlagte innfartsvegen i Ålesund.

Foto: Statens vegvesen

Frå 4. mars til 7. april tok Ålesund imot innspel frå innbyggjarane om Bypakken.

– Eg er fornøgd med svardelen på 330 sidan det er første gong vi gjennomfører dette, men eg hadde håpa at fleire vil ha nytta sjansen til å sende inn meininga si, seier informasjonssjef Anne Bente Skjellum i ei pressemelding.

Dei innsendte kommentarane er no tilgjengelege på nettsida til kommunen.

Reaksjonar frå Indre Bydel

Nei. Nei. NEI, og nei!

For at alle tiltaka skal kunne gjennomførast må 60 prosent av finansieringa kome frå bompengeinnkreving. Perioden for denne innkrevinga er sett mellom 2016 og 2032.

Spørsmålet om finansieringmodellen engasjerer, spesielt blant dei som bur i Indre bydel. Som den einaste bydelen i kommunen vil innbyggjarane måtte betale bompenger, om Bypakken vert realisert i si noverande form:

Prioriteringen er ok hvis ALLE (også de bynære) er med å betaler bompenger.

«Veldig urettferdig fordeling av bompenger. Indre bydel kommer dårligst ut. Må betale uansett hvor vi skal. Bør være flere bomstasjoner slik at alle bydeler bidrar like mye.»

«Nei. Nei. NEI, og nei!»

«Prioriteringen er ok hvis ALLE (også de bynære) er med å betaler bompenger.»

«Bompakken er jo skreddersydd for politikerene. Hvorfor skal folk i indre bydel betale for at folk i ytre bydel kan få bedre veier. Alle vil sikkert betale bompenger, men ikke på en slik måte det er skissert. Slik bommene er satt opp skulle en tro at politikerane hadde røyka sokkane sine. Er det noe rart at det er politikerforakt. :( »

Kollektivtransport

I bypakken for Ålesund er det mellom anna planlagt firefeltsveg mellom Moa og sentrum, der to vil vere kollektivfelt. Gang,- sykkel- og miljøtiltak mellom Moa, Lerstad og sentrum på ønskelista. Men er det nok? Her er nokre utdrag frå folkeopinionen:

Burde vært bedre gang / sykkelstier og flybussen er en katastrofe. Ikke noe rart at folk kjører selv :(

«Jeg synes absolutt Ålesund trenger kollektivfelt, ikke bare sentrum-Moa, men også til Blindheim. Gang- og sykkelveger trenger i alle fall en justering så den blir sammenhengende fra Moa til sentrum, tenker spesielt på Borgundv. fra Åse til byen.»

«Burde vært bedre gang / sykkelstier og flybussen er en katastrofe. Ikke noe rart at folk kjører selv :(»

«Vi trenger sykkelveier også i Indre bydel. Vi skal være med å betale bompenger. Da vil vi også ha noe igjen.»

«Tiltakene er ok. Ønskelig med sykkelstier også ut mot kommunegrensene!»

– Konstruktive innspel

Tore Hals

Bysekretær Tore Hals i Ålesund kommune er fornøgd med innspela frå innbyggjarane i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Bysekretær Tore Hals seier det er konstruktive tilbakemeldingar kommunen har fått frå folk.

– Samtlege kommentarar har vore seriøse og med konstruktivt innhald. Det er svært positivt og viser har eit oppriktig engasjement for saka.

– Vi vil no arbeide med å få oversikt over kva folk frå dei ulike bydelane meiner, seier han og legg til at oversikta vil bli overlevert bystyrerepresentatane.

Saka går vidare for behandling i formannskapet 13. mai og i bystyret 22. mai. Les fleire meiningar om Bypakken på nettsidene til Ålesund kommune.