Det fødes færre i Møre og Romsdal

I gjennomsnitt føder en kvinne i Møre og Romsdal 1,77 barn i 2016. Til sammenligning fødte hver kvinne 1,98 barn i 2010. Landsgjennomsnittet ligger på 1,71 barn per kvinne. Dette er ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. For å opprettholde folketallet bør gjennomsnittet være på 2,1 barn.