Derfor vil Haga ha sykehus i Molde

STJØRDAL (NRK): I et intervju med NRK forteller konstituert direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge hvorfor han valgte Hjelset i Molde som tomt for det nye fellessykehuset, og hva som skjer dersom Helse Møre og Romsdal vedtar en annen tomt enn den han anbefaler.

Daniel Haga - Helse Midt-Norge

Konstituert direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge leverte torsdag formiddag sin innstilling om tomteplassering for nytt fellessykehus.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Jeg har landet på Hjelset i Molde fordi jeg er nokså sikker på at det vil gi den sikreste helsetjenesten i perioden frem til det nye sykehuset er bygd. Det vil også være tryggest med tanke på å ha et godt fagmiljø når vi er klare til å flytte inn, sier direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge.

– Så tilgangen på kompetanse har vært en avgjørende for ditt valg?

– Det å kunne rekruttere nok folk med høy kompetanse er viktigst for meg i denne prosessen. Det vil være en risiko for fagmiljøet som er lengst unna å vite at de ikke får sykehuset. Jeg vurderer det dit hen at konsekvensene av å ikke lykkes er større i Kristiansund enn i Molde.

Ser hele fylket under ett

Helse Midt-Norge

Administrasjonsbygget til Helse Midt-Norge i Stjørdal.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Det sier Haga når NRK treffer ham i administrasjonsbygget til Helse Midt-Norge i Stjørdal torsdag formiddag.

Da har nyheten om hans innstilling til tomtevalget for det nye fellessykehuset i Nordmøre og Romsdal nettopp blitt sluppet.

Han understreker at dette er en foreløpig innstilling fra hans side, og at det er styret som avgjør tomtevalget den 18. desember.

– Hvor sikker er du på at Molde er det riktige valget?

– Det fins gode argumenter for Storbakken også, men jeg har gjort en samlet vurdering ut ifra flere forhold. Det viktigste er som sagt å kunne levere helsetjenester i de syv årene før vi flytter inn, samt å rekruttere nok kompetanse.

Samtidig sier Haga til NRK at han velger å se fylket under ett, med Molde som senter mellom Ålesund og Kristiansund. Derfor er det logisk for Helse Midt-Norge å plassere sykehuset mellom disse byene.

– Slik er praksisen ellers i landet, og slik vil vi gjøre det her, sier Haga.

(Saken fortsetter under bildet)

Daniel Haga - Helse Midt-Norge

Direktør Daniel Haga sier det vil være en styrke for saken dersom begge styrene er enige om tomteplasseringen.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Viktigheten av at begge styrene er enige

– Hva skjer dersom Helse Møre og Romsdal vedtar Storbakken dagen før deres vedtak, stikk i strid med din innstilling?

– Vel, det er naturlig å lytte til hva Helse Møre og Romsdal velger. Derfor er dette min foreløpige innstilling som jeg nå legger frem for mitt styre. Deretter vil jeg revidere denne den dagen jeg skal legge frem saken. Det er opp til styret å ta beslutningen, sier Haga.

Direktøren sier det vil være en styrke for saken dersom begge styrene er enige om tomteplasseringen.

Hvis dette ikke skjer, frykter Haga det vil bli mindre ro i etterkant av vedtaket, og det er heller ikke sikkert vedtaket i Helse Midt-Norge vil stå.

– Mange vil utsette prosessen for å sikre av tomtevalget er godt nok vurdert. Hvorfor mener dere dette ikke er en god idé?

– Vi mener at alle relevante fakta og utredninger ligger på bordet. Arbeidet som er gjort er svært nyttig og viktig, og har bred legitimitet. Jeg kan vanskelig se at det vil komme ny informasjon på bordet som rokker ved dette.

Uheldig at Eidsvik trakk seg

Astrid Eidsvik

Haga vedgår at det var uheldig at tidligere direktør i Helse Møre og Romsdal–Astrid Eidsvik–valgte å trekke seg i forrige uke rett før hun skulle levere sin innstilling.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Haga vedgår at det var uheldig at tidligere direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, valgte å trekke seg i forrige uke rett før hun skulle levere sin innstilling.

Hun gikk grunnet upassende innblanding fra Helse Midt-Norge. Haga vil ikke kommentere hva denne innblandingen går ut på, men beklager at hun valgte å gå.

På spørsmål om han kan bekrefte ryktet om at Eidsvik skulle ha valgt Storbakken, men valgte å slutte da Helse Midt satte foten ned og krevde Molde, svarer han følgende:

– Vi var i dialog på et tidspunkt da vi arbeidet med hvilken retning vi skulle gå i på begge nivå. Det var det vi diskuterte. Nå ser dere min innstilling, og det er den jeg argumenterer for, sier Haga.

Har ikke fått trusler

Han har registrert alt engasjementet som blusser opp i fylket rundt sykehusplasseringen, og håper nå at de kan få på plass et vedtak som vil dempe konfliktnivået.

– Ja, jeg håper det. Nå er det opp til de ulike styrene å vurdere om saken er godt nok belyst til at de vil gjøre et vedtak. Jeg tror at en sak som er så viktig for lokalsamfunnene vil føre til at en må forvente mye støy.

Haga avviser at han har opplevd trakassering og/eller trusler i sammenheng med tomtevalget.