Derfor tjener de millioner

Private barnehageeiere i Ålesund tar seg ut millionlønn og millionutbytte. Her får du forklaringen på hvorfor dette er mulig.

Jugendby barnehage

Eierne av Jugendbyen barnehage tok ut millioner i utbytte.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Det er Utdanningsnytt som har avdekt at eiere av private barnehager har millionlønn, og tar millionutbytte fra drift av barnehagene.

I følge Sunnmørposten tok en daglig leder ut 3,2 millioner kroner i lønn i 2013. I en periode på fem år, tok den samme lederen ut 7,36 millioner i lønn.

Ved to andre kommersielle barnehager, har eierne hevet utbytte på tilsammen fem millioner kroner.

Derfor er barnehagedrift lukrativt

På 2000-tallet var det et sterkt politisk fokus på full banehagedekning. Målet er nå nådd stort sett i hele Norge. Mye takket være en massiv utbygging av private barnehager.

I Ålesund går 2591 barn i barnehage. 970 barn får tilbud ved en kommunal barnehage, mens 1916 barn går i privat barnehage.

I dag er loven slik at private barnehager skal ha nøyaktig det samme driftstilskuddet som offentlige barnehager. Tilskuddet til private regnes ut ved gjennomsnittlig driftsutgift per kommunal barnehageplass.

I Ålesund er summmen på en kommunal barnehageplass 136.197 kroner. Gjennomsnittet i norske barnehager er i følge KOSTRA, 130.039 kroner.

Det betyr at Ålesund kommune hvert eneste år må overføre cirka 260 millioner kroner i driftstilskudd til 31 private barnehager i Ålesund.

Enorme summer å tjene

Ålesund kommune har 14 barnehager. De aller fleste er små eller mellomstore barnehager. Dette gjør at driftsutgiftene blir store pr. barn.

I tillegg må de kommunale barnehagene betale inn 18 prosent av de 136.197 kr per plass til de ansattes pensjonskasse KLP.

Det er her nøkkelen til å tjene gode penger for private eiere i Ålesund ligger. De driver store barnehager med lavere nettokostander per barn. Flere av byggene er både nyere og trenger mindre vedlikehold.

I tillegg trenger ikke private eiere å sette av 18 prosent av overføringene til pensjon.

Derfor blir det spesielt gunstig i en kommune som Ålesund å drive med privat barnehage. I andre kommuner der den kommunale driften er mer effektiv, vil de private også få mindre i overføringer.

– Må effektivisere driften

Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Bjørn Ivar Rødal.

Foto: Leiv-Erik Bondevik / NRK

– Vi må se på mer effektive måter å drive de kommunale barnehagene på. Det mest gunstige er store og færre enheter. Men i dag har vi en veldig god fordeling av barnehageplasser i Ålesund, med unntak for Ellingsøya, sier kommunalsjef for oppvekst og kultur, Bjørn Ivar Rødal.

Han understreker at de som tar ut utbytte ikke nødvendigvis gjør noe ulovlig. I barnehageloven står det at de private barnehager skal ha et "rimelig" driftsresultat.

– Så gjenstår det å vurdere hva som er rimelig og ikke. Det må politikerne svare på, sier Rødal.

Han vil nå føre tilsyn med de private barnehagene i Ålesund for å se om de kan ha brutt loven.

– Tidligere har vi ført tilsyn med det pedagogiske opplegget for å sikre at det er forsvarlig og innen lovens rammer. Vi har også hatt fokus på miljøretta helsevern. Nå må vi gjøre et tilsyn på det økonomiske for å se på hvordan det er mulig for private barnehageeiere å ta ut store utbytte, og om dette er gjort etter de krav loven setter, sier Rødal.