Derfor nekter Høie for lovbrudd

Statsråden holder fast ved at hans mening rundt tomtevalget for fellessykehuset i Nordmøre og Romsdal ikke hindrer helseforetakene å ta selvstendige vedtak.

Bent Høie

– Jeg har lov til å gi uttrykk for mitt foreløpige syn overfor helseforetakene, sier helseminister Bent Høie.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie var sistemann ut da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avrundet fredagens høring om sykehus-striden i Møre og Romsdal.

Der måtte han svare for en rekke forhold:

  • Hadde han brutt loven om eierstyring og grepet inn i valg av tomtealternativ?
  • Hvor går grensene for god eierstyring?
  • Var det forsvarlig å gjøre vedtaket på tre dager uten en innstilling fra det lokale helseforetaket?
  • Bråket rundt lederavgangene, særlig styreleder Marthe Styve Holte og direktør Trond Michael Andersen i Helse Midt-Norge

– Dette har jeg lov til

Allerede fra første stund argumenterte Høie hardt for at han ikke hadde brutt helseforetaksloven § 16 om god eierstyring.

– Jeg har lov til å gi uttrykk for mitt foreløpige syn overfor helseforetakene, og jeg kan også si meg uenig. De regionale og lokale styrene har selvstendig plikt til å treffe beslutninger ut ifra egne vurderinger, sier helseministeren.

Det endelige vedtaket om å plassere det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal ble gjort 19. desember, etter at de to helseforetakene hadde gjort sine vedtak i de to dagene som ledet opp til førstnevnte dato.

(Saken fortsetter under bildet)

Bent Høie

Høie mener det ikke har skjedd rettslige feil som gjør sykehus-vedtaket ugyldig.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Mener vedtaket er gyldig

Lederflukten og Astrid Eidsviks avgang, og deretter den manglende innstillingen til tomtevalg fra det lokale helseforetaket, har trukket beslutningsgrunnlaget til sykehusplasseringen i tvil.

Høie mener likevel prosessen har vært god nok til å fatte et gyldig vedtak. Eidsvik har drevet prosessarbeidet i tre år før hun gikk av.

– Det er ikke noe krav i loven om at administrasjonen må innstille til styret. Spørsmålet er om det har skjedd rettslige feil som kan påvirke den endelige vedtaket, og det mener jeg ikke har skjedd. Derfor er vedtaket gyldig, sier Høie.

– Beklager du telefonen?

Når det kommer til tidligere styreleder Marthe Styve Holte og direktør Trond Michael Andersen sine avganger, understreker helseministeren – som de selv har forklart – at dette ikke er knyttet til sykehusplasseringen.

På spørsmål fra saksordfører Per Olaf Lundteigen om hvordan statsråden reagerer dersom helseforetakene jobber mot et alternativ han er uenig i, svarer Høie at han da vil kalle inn til foretaksmøte, i tråd med loven.

– Men beklager du telefonen til styreleder Marthe Styve Holte? spør Lundteigen, og viser til telefonen der han skal ha bedt henne om å sparke direktør Andersen.

– Dette momentet har ingenting med plasseringen å gjøre, og jeg må be om lukkede dører dersom jeg skal si noe om dette, sier Høie, noe komiteen ikke valgte å gjennomføre.