Denne kommunen mister dagambulansen: – Kraftig svekkelse av tryggheten

Ambulanse Midt-Norge kunne i dag melde at de avvikler dagambulansen i Vanylven kommune grunnet økonomiske nedskjæringer. Ordfører Jan Helgøy sier han er provosert og bekymret.

Vanylven rådhus

Ambulansen som drives på dagtid i Vanylven mellom kl. 08.00 og 16.00 fra mandag til fredag må avvikles.

Foto: Trond Vestre / NRK

Torsdag ettermiddag ble det holdt et møte mellom adm.dir. Håkon Gammelsæter i Ambulanse Midt-Norge, flere representanter fra helseforetaket, og Vanylven kommune.

Da kom helsetoppene med klar beskjed til ordfører Jan Helgøy - Ambulansen som drives på dagtid mellom kl. 08.00 og 16.00 fra mandag til fredag må avvikles. Grunnen er økonomiske innsparinger i helseforetaket.

Jan Helgøy

Ordfører Helgøy er provosert over at man velger å kutte i tilbud som har med liv og helse å gjøre.

Foto: NRK

Det betyr at kommunen må klare seg med én istedenfor to ambulanser som skal være i beredskap døgnet rundt.

Oppgaven med å gjennomføre såkalte grønne turer og transportoppdrag blir nå tildelt én ambulanse for hele Søre Sunnmøre.

Denne skal dekke Ulstein, Hareid, Herøy, Sande og Vanylven.

Ved en eventuell nødsituasjon vil den ene døgnvakta måtte tilkalles. Dersom denne er opptatt, må man enten tilkalle nærmeste ressurs, eller luftambulansen. På kvelds- og nattetid vil tilbudet være som før.

Derfor mener ordføreren kuttet vil ramme kommunen hardt

Ordfører Helgøy er provosert over at man velger å kutte i liv og helse.

– Dette vil gi en kraftig svekkelse av den totale tryggheten som innbyggerne i kommunen føler på. Helseforetaket påberoper seg et økonomisk ansvar, men de har først og fremst et samfunnsansvar. Da bør liv og helse gå foran alt, sier han.

Ordføreren sier en redusering av helsetjenesten vil ramme kommunen hardere enn andre fordi de har en høy gjennomsnittsalder, et kronglete veinett, og vanskelig tilkomst med ferge.

– Ambulansen er ikke bare en transporttjeneste, men faktisk en livreddende funksjon. Derfor slår legene våre alarm når vi nå mister dagambulansen.

Som politiker føler han seg i en særlig kinkig situasjon, ettersom han føler det er vanskelig å forklare overfor innbyggerne at rike Norge ikke innvilger nok penger til å sikre et fullgodt helsetilbud.

– Vi må prioritere

Adm.dir. i Ambulanse Midt-Norge, Håkon Gammelsæter, sier til NRK at nedleggingen av dagambulansen i Vanylven er en nødvendig og veloverveid nedskjæring.

Håkon Gammelsæter

Adm.dir. Håkon Gammelsæter i Ambulanse Midt-Norge sier til NRK at nedleggingen av dagambulansen i Vanylven er en nødvendig og veloverveid nedskjæring.

Foto: Ambulanse Midt-Norge

– Vi må gjøre en vurdering av hvor det blir minst konsekvenser av å gjøre beredskapsmessige tilpasninger – altså nedskjæringer. Da er det dessverre slik at dagbilen i Vanylven må bort. I dag er det betydelig restkapasitet på bilen som blir igjen, sier Gammelsæter.

– Vil det fortsatt være et forsvarlig helsetilbud i Vanylven når dagambulansen forsvinner?

– Ja, det er vår vurdering. Vi har gått grundig inn i tallene og sett at det blir en ørliten økning i sannsynligheten for at alle ressursene er opptatt. Denne er likevel akseptabel, slik vi ser det.

Forstår frustrasjonen

Ordfører Helgøy sa til NRK at han var provosert over at man velger å kutte ressurser innen liv og helse.

Gammelsæter forstår hans frustrasjon, men sier de er helt nødt til å prioritere ressursbruken i helseforetaket.

– Vi hadde ikke gjort jobben vår hvis vi ikke hadde tilpasset driften til de økonomiske midlene som stilles til rådighet. Selv i rike Norge er vi nødt til å prioritere, og vi mener den faglige vurderingen bak avgjørelsen om nedlegging er sterk og god, avslutter direktøren.

Pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge