NRK Meny
Normal

Denne kommunen må skaffe flere boliger

Behovet for kommunale utleieboliger øker i Molde. – Kommunen har en plikt til å sørge for at alle har tak over hodet, sier daglig leder Åsmund Vestad i Molde Eiendom KF.

Outzen gården

Molde Eiendom kjøper leiligheter også i nye boligprosjekter som Outzen Gården i Storgata.

Foto: Kosberg Arkitektkontor

Molde har i dag rundt 26.000 innbyggere, men befolkningsveksten de siste årene tyder på at folketallet fortsatt vil øke i tiden som kommer.

Det er en utfordring for kommunen, som har et ansvar for å stille med boliger til trengende personer med ulike behov – det være seg flyktninger, funksjonshemmede, eldre eller psykiatriske pasienter.

– Behovet for utleieboliger til innbyggere i Molde er for tiden økende. Vi ser for eksempel at kommunen har bestemt å bosette inntil 60 nye flyktninger hvert år. Da kreves det også at en skaffer til veie boliger for denne gruppen, sier daglig leder Åsmund Vestad i Molde Eiendom KF.

daglig leder i Molde Eiendom KF, Åsmund Vestad

Daglig leder i Molde Eiendom KF, Åsmund Vestad.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Han understreker også at folketallet i Molde vil øke, som følge av at byen er et regionalt senter. Ergo vil behovet for boliger øke ytterligere.

Hardt kapitalkrav

Et par hundre av boligene er gjennomgangsboliger til folk som ikke er i stand til å skaffe seg sitt eget krypinn.

Femti av disse er tilpasset psykiatri, og et trettitalls er rettet mot funksjonshemmede. Rundt 150 boliger er til eldre og trygdede – de fleste i bofellesskap.

– Kommunen har en plikt til å sørge for at alle har tak over hodet, for det er slett ikke alle som evner dette selv, og dette skyldes særlig kravet om 15 prosent egenkapital.

Dermed er nå kommunen ute i markedet for å kjøpe boliger i Molde.

– Det er viktig for oss at leietakerne har råd til å leie hos oss. Derfor er det ikke nødvendigvis høy standard på boligene, men det skal være skikkelige leiligheter i henhold til forskrifter og regler, sier Vestad.