Her er det seks flere gauper enn det er plass til

Bønder i Tingvoll på Nordmøre er bekymret for sauene sine. I teorien skulle det ha vært plass til bare en gaupe i området, men nå kan det være syv. Kommunen ønsker kvotefri jakt.

Gaupe på viltkamera

Her er en gaupe fanget på viltkamera.

Foto: Erling Meisingset

Det er beregnet at det finnes rundt 350 gauper i landet. Etter en gradvis nedgang, ble det i 2015 registrert en økning av rovdyret. Stortinget bestemmer hvor mange kull med gaupeunger som skal fødes i Norge hvert år. Bestanden er tettest i Midt-Norge og på Østlandet.

Spor og observasjoner de to siste årene tyder på at en gaupefamilie og flere enkeltindivider har bosett seg i ytre del av Tingvoll. I fjor sommer og høst begynte bøndene å miste dyrene sine på beite.

– Jeg er redd for at dette kommer til å øke mer med den utviklingen vi har nå, sier skogbrukssjef Lars Koksvik.

LES OGSÅ:

Ikke plass til så mange

Lars Koksvik

Lars Koksvik er skogbrukssjef i Tingvoll.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Tingvoll er halvparten så stor som det terrenget ei gaupe normalt benytter. Kommunens beregninger er at det nå er seks eller syv gauper her, men det er ikke bare å felle dem.

Nordmørskommunen er en del av kvoteområdet med nabokommunene. Der er det bestemt at det skal felles 2 gauper, eller ett voksent hunndyr i hele dette området.

Problemet er at det ble skutt en hunngaupe i Halsa, og da ble jakten i Tingvoll stoppet, siden jaktkvoten dermed var oppfylt.

Koksvik synes det er feil at Tingvoll skal være en del av kvoteområdet sammen med nabokommunene.

– Vi er en halvøy med fjorder på alle kanter og hvis vi får en høg tetthet av gauper skaper det trøbbel. Hadde vi vært på fastlandet hadde gaupene kunne bevegd seg, sier Koksvik. Han ønsker at det skal bli kvotefri jakt på gaupen, slik det er i deler av Møre og Romsdal.

Skaffet seg lama

I fjøset til bonde Anne-Britt Maude Bakken er det lamming døgnet rundt. Enn så lenge er lamme trygge, men det blir verre når de snart skal ut på beite.

Bakken har måtte tenkt kreativt for å verne sauene sine mot rovdyr i sommer. Lamaen Peder har fått jobben som gjeter.

– Vi har ikke sett gaupe her, men vet at den har blitt observert, sier Bakken. Hun vet at Peder lama skremmer bort reven, men håpet er at gaupen også skal bli redd.

Anne-Britt Maude Bakke

Det er hektiske dager med lamming i fjøset til Anne-Britt Maude Bakke.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Må se på problemet

Leder av rovviltnemnda i Midt-Norge, Gunnar Alstad, forstår fortvilelsen til sauebøndene i Tingvoll.

– Nå når jakten er ferdig er det fortsatt mulighet til å søke om skadefellingstillatelse hvis det oppstår situasjoner, sier Alstad. Han sier at rovviltnemnda må se på problematikken i Tingvoll når de skal revidere forvaltningsplanen. Den skal være ferdig neste år.