Denne gjengen er desidert yngst i Møre og Romsdal

Det er stor aldersforskjell mellom formannskapene i de 36 kommunene i Møre og Romsdal.

Hareid formannskap

Hareid har det yngste formannskapet i Møre og Romsdal.

Foto: Jonny Berge

Mens snittalderen i formannskapet i Sande er 58,3 år har formannskapet i Hareid en snittalder på 35,1 år, viser en oversikt NRK har laget.

Snittalderen er beregnet ut fra alderen politikerne har i dag, 16 februar.

Formannskapet er det nest øverste politiske organ i kommuner som ikke har en parlamentarisk styreform. Formannskapet består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.

21 av kommunene i Møre og Romsdal har et formannskap med en snittalder på over 50 år. Men de yngste politikerne i formannskapet finner vi i Hareid kommune. Dette er også den eneste kommunen i Møre og Romsdal der snittet er under 40 år.

Stolt

Anders Riise

Ordfører i Hareid, Anders Riise (H) er godt fornøyd med den lave snittalderen i formannskapet.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– 35 år er jo en veldig lav gjennomsittsalder, men jeg er stolt av det fordi det betyr at vi har klart å engasjere ungdom og yngre voksne til å gjøre en innsats. Det setter vi veldig stor pris på, og det gir et nytt perspetiv til kommunepolitikken, sier ordfører i Hareid, Anders Riise (H).

– Betyr det at flere partier har vært bevisste på å rekruttere yngre politikere?

– Ja, det kan se sånn ut, og kanskje har velgerne også vært bevisste på at de ønsker yngre personer inn. Det er ikke bare nominasjon, velgerne kan også endre på listene.

Anders Todal Jenssen

Valgforsker og professor i statsvitenskap Anders Todal Jenssen ved NTNU i Trondheim

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Valgforsker Anders Todal Jenssen som er professor ved ved NTNU i Trondheim vil ikke felle noen dom over kommunene i Møre og Romsdal. Dette er en sammensatt problemstilling og en god spredning mellom ungdommelig entusiasme og eldre visdom er vanskelig å få til fordi partiene nominerer hver for seg, sier Todal Jenssen.

I rykk og napp

– Det går veldig i rykk og napp. Når en generasjon gir seg i kommunestyret så skjer det gjerne i flere partier samtidig. Derfor går aldersfordelinga en god del opp og ned over tid og på tvers av kommunene, sier Anders Todal Jenssen.

– Men det er vel gjerne slik at velgerne letter etter troverdighet hos politikerne, og det tar det tid å bygge opp og dermed så går også alderssnittet opp?

– Ja, det er nok grunn til å se på erfaringsbakgrunnen til politikerne, og det gjør partiene også. Det er veldig sjelden at en sittende ordfører eller et formannskapsmedlem blir nektet plass høyt oppe på listene dersom vedkommende ønsker gjenvalg.

– Mangler ikke erfaring

Men ordføreren i Hareid avviser at politikerne i formannskapet mangler erfaring.

– Absolutt ikke. Selv er jeg inne i min sjuende periode og det er andre som har flere perioder bak seg. De har erfaring, men startet sin politiske karriere tidlig, sier Anders Riise.