Uenige om samarbeid

Molde-ordfører Jan Petter Hammerø (t. v) tror helseministeren gjør vondt verre ved å slå sammen de to helseforetakene. I Kristiansund reagerer Per Kristian Øyen (t. h) helt annerledes.

Video Delte meninger om samarbeid

Hammerø reagerer på at en rekke komplekse spørsmål må være ferdig behandlede allerede før 1. juli.

- Alt sammen skal utredes i løpet av få måneder. Det er uansvarlig etter mitt syn, sier han.

Hvor en ny administrasjon skal bli plassert, og hvem som skal lede den, er blant spørsmålene han stiller seg.

- Bør ligge i nord

Ordfører i Kristiansund, Per Kristian Øyen, er derimot tilfreds med at helseministeren har bestemt seg for å spleise de to helseforetakene.

- Jeg tror det vil bety at vi klarer å fordele funksjoner og styre økonomien på en bedre måte, sier han.

Han mener fortsatt bestemt at et nytt sykehus vil gjøre seg best nord i fylket.

For stort

Bernd Müller er hovedtillitsvalgt ved Molde Sykehus, og mener en sammenslåing ikke vil gi gevinster- hverken økonomiske eller driftsmessige.

- Dette er fire sykehus som ligger langt fra hverandre. Slår vi dem sammen, vil det bli så stort at det blir fryktelig vanskelig å lede, sier han.

Hva er den beste løsningen?

- Det vil være at statsråden ordner finansiering til nytt sykehus. La oss få lov til å komme i gang med å bygge nytt i Molde, hvis ikke blir det aldri fred i dette fylket, sier han.