Stadig færre vil fange hval

For ti år siden var 33 fartøy med i den norske fangsten etter vågehval. I fjor fant bare 19 fartøyer bryet verdt. Nå vil næringen styrke rekrutteringen.

Hvalfangst

Denne vågehvalen ble fanget i 1993. Nå er interessen for hvalfangsten rekordlav.

Foto: Ingeborg Hauglid / SCANPIX

Til tider har det stått strid om norsk hvalfangst. Norske fiskeristyresmakter står imidlertid fast på at fansten av vågehval er bærekraftig, og at vågehvalen ikke er noen truet hvalart.

Vil ha nyrekruttering

Mens tallet på fartøyer i hvalfangsten går ned, ønsker næringen og myndighetene å legge til rette for nyrekruttering til flåten.

Hvalfangst 2000 - 2011

Deltagelsen i hvalfangsten går ned. Kilde Norges Råfisklag/Fiskeridirektoratet.

Den dårlige deltagelsen gjenspeiles også i utnyttelsen av kvotene på vågehval. I 2010 fanget norske fartøy bare 36 % av det de hadde lov til.

Endrer regler

Ifølge Fiskeridirektoratet kan årsaken til nedgangen være at hvalfangsten har vært lite lønnsom, og at rederiene velger å bruke fartøyene sine på mer lønnsomme fiskerier.

For å øke rekrutteringen vil Fiskeridirektoratet nå holde kurs for skyttere og ansvarlige før fangstsesongen 2012.

Direktoratet ønsker også å innføre tiltak der det ligger an til generasjonsskifte på fartøyene. De vil ikke lenger stille krav om at søkerne må ha deltatt i hvalfangst før. Det skal nå være tilstrekkelig at søkerne gjennomfører forsvarlig opplæring, eller at de har med seg mannskap med erfaring fra fangst.