Deler av Geirangervegen åpnes

Riksveg 63 fra Geiranger til Djupvasshytta blir åpnet for trafikk fra klokka 09 onsdag.

Åpning av Geirangervegen 22.mai 2007
Foto: Alf Jørgen Tyssing, NRK Møre og Romsdal

Vegen videre til Oppland og vegen opp til Dalsnipa blir fortsatt stengt.

Av sikkerhetsmessige grunner blir ikke resten av riksveg 63 åpnet før snøfonna Stavbrekka har gått, opplyser Statens Vegvesen.

Ut i fra tidligere års erfaringer tas det sikte på å åpne hele riksveg 63, Geirangervegen, i månedsskiftet mai/juni.

Delåpningen skjer i samarbeid med entreprenøren Mesta A/S, og trafikken mellom Geiranger i og Djupvasshytta vil ikke forstyrre den videre framdrifta, mener Statens Vegvesen.

Det er ryddet parkeringsplass ved Djupvasshytta. Sikkerheten i det partiet som nå åpnes, er vurdert som god under de rådende værforholdene fjellet.

Trafikantene må regne med at vegen kan bli stengt på kort varsel ved værskifte og ved forhold som gjør at sikkerheten ikke er tilfredsstillende for blilistene.

Statens Vegvesen anmoder sterkt om at det ikke parkeres biler, busser og andre kjøretøy under eller ved høye snøskjæringer, og alle som ferdes på vegstrekningen som nå åpnes blir bedt om å utvise ekstra aktsomhet